1. kvartalsregnskab 2018

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. maj 2018
Meddelelse nr. 190

1. kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand

Attachment